Plugin hiệu ứng tạo nút gọi rung lắc cho WP

726 Lượt xem

Chào các anh em đến với website của tui. Nay chia sẽ cho các anh em cách tạo nút gọi rung lắc tuyệt đẹp mà không cần plugin. Nay thích dương đông kích tây với cái tiêu đề Plugin hiệu ứng tạo nút gọi rung lắc cho WP 8-). Méo nói nhiều nữa mời anh em xem ngay bên dưới.

Quan tâm nhiều: Tối ưu PageSpeed Insights mới nhất hiện nay

Plugin hiệu ứng tạo nút gọi rung lắc cho WP

Biểu tượng gọi điện bằng icon điện thoại. Giúp khách hàng của bạn click nhanh để gọi ngay trên điện thoại thông minh. Hoặc ứng dụng gọi điện miễn phí trên máy tính. Điều này giúp bạn và khách hàng liên lạc nhanh hơn thay vì chờ đợi email như thông thường.

Khi bạn click vào biểu tượng nó sẽ ra số điện thoại. Sau đó chỉ việc bấm gọi không cần phải bấm số chi nữa. Tuy nhiên nó là dạng nút rung rắc. Và tỏa vòng chuyển động từ nhỏ đến to mờ dần. Và lặp lại liên tục và sau đây là đoạn code bao gồm html và css mình chia sẻ với các bạn.

CSS

Các bạn copy phần này bỏ vào file style.css của theme nhé!

.quick-alo-phone{
 display: block;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static {
 opacity:.6;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover,
.quick-alo-phone:hover {
 opacity:1;
}
.quick-alo-ph-circle {
 width:160px;
 height:160px;
 top:20px;
 left:20px;
 position:absolute;
 background-color:transparent;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
 border:2px solid #bfebfc 9;
 opacity:.1;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
 -webkit-transition:all .5s;
 -moz-transition:all .5s;
 -o-transition:all .5s;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#00aff2;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#75eb50;
 border-color:#baf5a7 9;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#00aff2;
 border-color:#bfebfc 9;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#ccc;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle {
 border-color:#75eb50;
 opacity:.5;
}
.quick-alo-ph-circle-fill {
 width:100px;
 height:100px;
 top:50px;
 left:50px;
 position:absolute;
 background-color:#000;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid transparent;
 opacity:.1;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
 -webkit-transition:all .5s;
 -moz-transition:all .5s;
 -o-transition:all .5s;
 transition:all .5s;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle-fill {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle-fill {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
 opacity:0 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(0,175,242,0.5);
 background-color:#00aff2 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(117,235,80,0.5);
 background-color:#baf5a7 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(0,175,242,0.5);
 background-color:#a6e3fa 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(204,204,204,0.5);
 background-color:#ccc 9;
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle-fill {
 background-color:rgba(117,235,80,0.5);
 opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-ph-img-circle {
 width:60px;
 height:60px;
 top:70px;
 left:70px;
 position:absolute;
 background:rgba(30,30,30,0.1) url("https://i.imgur.com/YWJeVO2.png") no-repeat center center;
 -webkit-border-radius:100%;
 -moz-border-radius:100%;
 border-radius:100%;
 border:2px solid transparent;
 opacity:.7;
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
 -webkit-transform-origin:50% 50%;
 -moz-transform-origin:50% 50%;
 -ms-transform-origin:50% 50%;
 -o-transform-origin:50% 50%;
 transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-img-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-img-circle {
 -webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 -o-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
 animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#75eb50;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#ccc;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-img-circle {
 background-color:#75eb50;
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
  opacity:.1;
  -moz-opacity:.1;
  -webkit-opacity:.1;
  -o-opacity:.1;
 }
 30% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.5;
  -moz-opacity:.5;
  -webkit-opacity:.5;
  -o-opacity:.5;
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.6;
  -moz-opacity:.6;
  -webkit-opacity:.6;
  -o-opacity:.1;
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.1;
 }
 30% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.5;
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  -webkit-opacity:.1;
 }
 }
 @-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) kscale(.5) skew(1deg);
  -o-opacity:.1;
 }
 30% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  -o-opacity:.5;
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  -o-opacity:.1;
 }
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -moz-transform:rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 50% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
  opacity:.2;
 }
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
 0% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 10% {
  -o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 20% {
  -o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 30% {
  -o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 40% {
  -o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
 }
 50% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
 100% {
  -o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
 }
}
.quick-alo-phone {
 position: fixed;
 background-color: transparent;
 width: 150px;
 height: 150px;
 cursor: pointer;
 z-index: 200000 !important;
 -webkit-backface-visibility: hidden;
 -webkit-transform: translateZ(0);
 -webkit-transition: visibility .5s;
 -moz-transition: visibility .5s;
 -o-transition: visibility .5s;
 transition: visibility .5s;
 right: 150px;
 bottom: 90px;
}

Nội dung

Copy đoạn dưới bỏ vào file Footer.php trên thẻ đóng </body> nhé!

<div class="quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show" id="quick-alo-phoneIcon">
  <a href="tel:0935961044" title="Liên hệ nhanh">
   <div class="quick-alo-ph-circle"></div>
   <div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div>
   <div class="quick-alo-ph-img-circle"></div>
  </a>
</div>

Thế là xong rồi đấy.

Lời khuyên: Các bạn nên tạo file riêng biệt sẽ tốt hơn đấy.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.