Chia sẻ hiệu ứng bootstrap image hover tuyệt đẹp

436 Lượt xem

WebKit là một khung ứng dụng nguồn mở cung cấp các thành phần cần thiết để xây dựng một trình duyệt web. Cùng với CSS3, cả hai đã góp phần tạo ra những hiệu ứng rất đẹp mắt mà trước đây chỉ có thể thực hiện bằng JavaScript hay JQuery. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn một ứng dụng. Tạo image hover tuyệt đẹp từ CSS với nhiều lựa chọn khác nhau.

Hiệu ứng bootstrap image hover tuyệt đẹp

Hãy cùng làm theo mình nhé! Đầu tiên, hãy copy phần CSS dưới đây bỏ vào file style.css trên web của bạn.

CSS

.hovereffect {
 width: 100%;
 height: 100%;
 float: left;
 overflow: hidden;
 position: relative;
 text-align: center;
 cursor: default;
}

.hovereffect .overlay {
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 overflow: hidden;
 top: 0;
 left: 0;
 background-color: rgba(0,0,0,0.6);
 opacity: 0;
 filter: alpha(opacity=0);
 -webkit-transform: translate(460px, -100px) rotate(180deg);
 -ms-transform: translate(460px, -100px) rotate(180deg);
 transform: translate(460px, -100px) rotate(180deg);
 -webkit-transition: all 0.2s 0.4s ease-in-out;
 transition: all 0.2s 0.4s ease-in-out;
}

.hovereffect img {
 display: block;
 position: relative;
 -webkit-transition: all 0.2s ease-in;
 transition: all 0.2s ease-in;
}

.hovereffect h2 {
 text-transform: uppercase;
 color: #fff;
 text-align: center;
 position: relative;
 font-size: 17px;
 padding: 10px;
 background: rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

.hovereffect a.info {
 display: inline-block;
 text-decoration: none;
 padding: 7px 14px;
 text-transform: uppercase;
 color: #fff;
 border: 1px solid #fff;
 margin: 50px 0 0 0;
 background-color: transparent;
 -webkit-transform: translateY(-200px);
 -ms-transform: translateY(-200px);
 transform: translateY(-200px);
 -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;
 transition: all 0.2s ease-in-out;
}

.hovereffect a.info:hover {
 box-shadow: 0 0 5px #fff;
}

.hovereffect:hover .overlay {
 opacity: 1;
 filter: alpha(opacity=100);
 -webkit-transition-delay: 0s;
 transition-delay: 0s;
 -webkit-transform: translate(0px, 0px);
 -ms-transform: translate(0px, 0px);
 transform: translate(0px, 0px);
}

.hovereffect:hover h2 {
 -webkit-transform: translateY(0px);
 -ms-transform: translateY(0px);
 transform: translateY(0px);
 -webkit-transition-delay: 0.5s;
 transition-delay: 0.5s;
}

.hovereffect:hover a.info {
 -webkit-transform: translateY(0px);
 -ms-transform: translateY(0px);
 transform: translateY(0px);
 -webkit-transition-delay: 0.3s;
 transition-delay: 0.3s;
}

Tiếp theo hãy copy phần dưới đây (HTML) bỏ vào vị trị mà bạn muốn hiển thị trên web của bạn

HTML

<div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12">
  <div class="hovereffect">
    <img class="img-responsive" src="http://placehold.it/350x200" alt="">
    <div class="overlay">
      <h2>Hover effect 2</h2>
      <a class="info" href="#">link here</a>
    </div>
  </div>
</div>

Lưu ý: Thay đường dẫn http://placehold.it/350×200 thành đường dẫn hình ảnh của bạn nhé!

Chọn Live Code Editor bên phần tiện ích để test code trước nhé các bạn.

Chúc các thành công và đừng quên để lại góp ý dưới bài viết nhé!

Cam Ranh Media

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.